Poprawna pisownia

do mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie do mnie należy zapisywać oddzielnie. Składa się ono z zaimka mnie oraz przyimka do, a wszystkie wyrażenia przyimkowe w polszczyźnie muszą być zapisane rozłącznie.
Do mnie oznacza przynależność danego przedmiotu do osoby mówiącej. Może odnosić się także do kierunku, w którym udaje się ktoś inny lub w którym coś zostaje przesłane.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy będziesz miał gotowe te wyniki badań, wyślij je do mnie e-mailem, przejrzę wszystko wieczorem.
Postaraj się przyjechać do mnie w ten weekend, będziemy mogli spokojnie posiedzieć na działce.
Te cztery segregatory należą do mnie, ale reszta jest pusta i mogę ci któryś z nich oddać.


Niepoprawna pisownia

domnie

Niepoprawna pisownia