Niepoprawna pisownia

okarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

okaże

Poprawna pisownia, znaczenie: znaczenie tego wyrazu to: przedstawić coś, pokazać, dać dowód czegoś, wykazać, ale również: wyrazić, uzewnętrznić coś – emocję lub uczucie. Jest to czasownik dokonany, pochodzący od podstawowej formy, czyli okazywać, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym.
Okaże należy zawsze zapisywać przez ż. W polszczyźnie istnieje zasada, która mówi o tym, że ż piszemy wtedy, kiedy w innej formie tego samego wyrazu albo też w wyrazie pokrewnym ulega wymianie na z. W tym przypadku zachodzi właśnie taka wymiana (okażeokazać), co uzasadnia pisownię przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Po jutrzejszym zgrupowaniu okaże się, który z zawodników wystąpi w najbliższym meczu.
Słuchając jej wiersza, nie podejrzewałam, że tyle osób okaże wzruszenie.
Mogę pani sprzedać bilet studencki dopiero kiedy okaże pani odpowiednią legitymację.