Niepoprawna pisownia

kolenda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kolęda

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym sformułowaniem określamy pieśń religijną, której tematyka nawiązuje do Bożego Narodzenia. Mówimy tak również na wizytę księdza w domu wiernych, mającą miejsce najczęściej w okresie bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia. W języku staropolskim nazywano tak również Nowy Rok, co więcej był to rodzaj dziesięciny i dodatkowo – kolędami określano opowiadania ewangeliczne o narodzinach Jezusa Chrystusa.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ę, jednak pisownia ta została ujednolicona dopiero podczas powstawania pierwszych słowników ortograficznych. Powyższy rzeczownik wywodzi się najprawdopodobniej od łacińskiego terminu calendae, oznaczającego pierwszy dzień tygodnia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro po godzinie szesnastej przyjdzie do nas ksiądz po kolędzie.
Moja córka została wybrana, by podczas świątecznego koncertu zaśpiewać solo kolędę.
To moja ukochana kolęda, pamiętam, że uczyła mnie jej moja zmarła babcia.