Niepoprawna pisownia

bez użyteczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezużyteczna

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przymiotnik w rodzaju żeńskim, oznaczający coś nienadającego się do użytku, coś bezwartościowego, zbędnego, zbytecznego, nieprzydatnego, coś z czego nie ma pożytku. Terminem tym określamy najczęściej przedmioty lub zjawiska, ale niekiedy używamy go również w stosunku do osób.
Przymiotnik bezużyteczna należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to jeden wyraz i występujący w nim przedrostek bez- jest z nim na stałe połączony.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy wreszcie wyrzucić tę drabinę. Ma złamane dwa szczeble, przez co jest bezużyteczna.
Nie wiem, po co w kółko przeglądasz te portale plotkarskie. Przecież wiedza na nich zdobyta jest zupełnie bezużyteczna.
Zainstalowałam aplikację, mającą liczyć moje kroki, jednak okazała się bezużyteczna.


Niepoprawna pisownia

bez urzyteczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezurzyteczna

Niepoprawna pisownia