Niepoprawna pisownia

pujdziemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pójdziemy

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie pójdziemy pojawia się w pierwszej osobie liczby mnogiej czasu przyszłego od czasownika pójść. Oznacza, że podmiot mówiący wraz z większą grupą osób pójdzie gdzieś w najbliższym czasie.
Pójdziemy należy zapisywać przez ó, co jest zgodne z historyczny rozwojem tego słowa. Co więcej, w wyrazie pokrewnym w czasie przeszłym, takim jak poszedłem, można znaleźć o, które wymienia się na ó, dodatkowo potwierdzając tę pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

W sobotę pójdziemy do centrum handlowego, bo chciałabym sobie kupić nowe szpilki.
Jutro pójdziemy razem do mojej starej pracy, ponieważ ktoś musi mi pomóc w pakowaniu.
Wieczorem pójdziemy z Anią i Tomkiem do restauracji, dlatego muszę sobie przygotować kilka rzeczy.