Niepoprawna pisownia

cholistyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistyczny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz holistyczny pochodzi od słowa holizm. Holizm jest nazwą nurtu filozoficznego, według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe. Holistyczny określa postać jakiegoś zjawiska. Tłumaczony jest jako całościowy, ogólny.
Wyraz holistyczny piszemy przez h. Nie ma konkretnej reguły ortograficznej, która wyjaśniałaby pisownię tego słowa. Warto jednak wiedzieć, że holistyczny jest zapożyczeniem z języka greckiego. Pochodzi od słowa holos znaczącego całość, coś ogólnego.

Przykłady poprawnej pisowni

Ty masz podejście holistyczne do nauki? Według mnie uczysz się wszystkiego i tak naprawdę nic nie umiesz.
Nurt holistyczny w filozofii pojawił się na początku XX wieku.
Holistyczne podejście można zauważyć nie tylko w medycynie, ale i nowoczesnym zarządzaniu.


Niepoprawna pisownia

holiztyczny

Niepoprawna pisownia