Niepoprawna pisownia

deaktywacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogmatwać

Poprawna pisownia, znaczenie: dezaktywacja to rzeczownik, oznaczający wyłączenie jakiejś usługi, a także pozbawienie albo osłabienie aktywności czegoś.
Jedyną dopuszczoną przez językoznawców wersją omawianego słowa jest dezaktywacja. Jego konstrukcja składa się z łacińskiego przedrostka de-, oznaczającego roz- lub od- oraz również łacińskiego przymiotnika activus, czyli czynny. W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, że jeśli drugi człon wyrazu rozpoczyna się od samogłoski, to pomiędzy przedrostkiem a tematem należy umieścić spółgłoskę z.

Przykłady poprawnej pisowni

Dezaktywacja nieużywanych kont nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia.
Dezaktywacja wybranej usługi nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
Opuszczając portal, użytkownik otrzymuje dwie możliwości: dezaktywacja konta lub jego stałe usunięcie.