Poprawna pisownia

niedola

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niedola w języku polskim oznacza niedostatek, nędzę, biedę, a także ogólnie – niepowodzenie i zły los.
Słowo dola jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, a zgodnie z zasadą pisowni partykuły nie z częściami mowy – w tym wypadku nie z rzeczownikami pisze się łącznie, więc poprawna pisownia wyrazu to niedola.
Jednak na tym nie można zakończyć wyjaśnień, ponieważ pojawia się takie zjawisko językowe jak kontekst. W przypadku, gdy chcemy podkreślić znaczenie zaprzeczenia nie słowo niedola można napisać wyjątkowo rozłącznie. Wyraz dola ma też osobne znaczenie – los, część, działka.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dola Karola miała znaczenie w tym wypadku, ale całość zdobytego i schowanego łupu.
Niedola zwierząt mieszkających w schronisku jest nie do opisania.
Gdy straciłem rodziców, zaczęła się w moim życiu prawdziwa niedola.


Niepoprawna pisownia

nie dola

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.