Poprawna pisownia

wielokrotnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wielo krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielo-krotnie

Niepoprawna pisownia