Poprawna pisownia

nad wyraz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadwyraz

Niepoprawna pisownia