Poprawna pisownia

nad wyraz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nad wyraz poprawnie zapisujemy rozłącznie. Można to wyjaśnić ogólną zasadą ortograficzną języka polskiego, która odnosi się do wszystkich wyrażeń przyimkowych. Mówi ona, iż wszystkie wyrażenia przyimkowe, w których przyimek łączy się z rzeczownikiem, zaimkiem, przysłówkiem, liczebnikiem czy przymiotnikiem, muszą być pisane oddzielnie.
Nad wyraz oznacza, że coś jest wyjątkowe albo pojawia się w wysokim stopniu. Jego synonimami mogą być na przykład: bardzo, bezgranicznie, bez miary, czy niebywale.

Przykłady poprawnej pisowni

Nad wyraz podoba mi się ta gra, dlatego postanowiłem ją sobie kupić i mieć możliwość grania ze znajomymi.
Ten wybór był nad wyraz nieodpowiedni, ale przekonają się o tym po czasie, jak nie zostaną dotrzymane obietnice.
To było nad wyraz nieodpowiedzialne z twojej strony, dobrze, że nikomu nic się nie stało.


Niepoprawna pisownia

nadwyraz

Niepoprawna pisownia