Poprawna pisownia

mogliby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie pochodzące od czasownika móc, odmienionego w pierwszej osobie liczby mnogiej, w trybie przypuszczającym. Oznacza on możliwość, zdolność do zrobienia czegoś lub prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia. Możemy go także użyć, aby wskazać na posiadanie zezwolenia na coś lub uprawnień do wykonania czegoś.
Poprawną pisownią wyrażenia mogliby jest zawsze pisownia łączna. Uzasadnia ją istniejąca w języku polskim reguła, nakazująca taki właśnie zapis cząstki -by z osobowymi formami czasowników.
Jeśli jednak nie możemy przypomnieć sobie powyższej reguły, warto zapamiętać, że takie samo znaczenie w zdaniu będzie miało rozdzielenie powyższego zwrotu tak, aby cząstka -by występowała przed czasownikiem, np.: Może by mogli nas podwieźć. Pomoże nam to uniknąć ewentualnego błędu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie muszą przecież robić zakupów teraz, spokojnie mogliby zrobić je po pracy.
Po zdanych egzaminach, mogliby wreszcie założyć własną firmę.
Spytam moich braci, czy mogliby pomóc mi z zainstalowaniem tego programu.


Niepoprawna pisownia

mogli by

Niepoprawna pisownia