Niepoprawna pisownia

nie malże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemalże

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niemalże oznacza, że coś zostało prawie wykonane lub urzeczywistnione. Podkreśla bliskie podobieństwo, jednoczesność lub zakończenie sprawy.
Słowo niemalże zapisujemy łącznie, ponieważ składa się ono z dwóch partykuł: niemal oraz że. Zgodnie z zasadami języka polskiego wyraz, składający się z dwóch partykuł, zawsze piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrobił niemalże całe zadanie, składające się z kilku podpunktów, ale z powodu zakończenia lekcji resztę musi wykonać w domu.
Niemalże osiągnęła swój cel, zabrakło jej tylko parę sekund, aby pobić swój wcześniejszy wynik.
Wczoraj widziałem niemalże identycznego psa, jak twój, dlatego myślałem, że jesteś gdzieś w okolicy.


Niepoprawna pisownia

niemalrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie malrze

Niepoprawna pisownia