Niepoprawna pisownia

śmię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śmiem

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie śmiem powinno być wykorzystywane do wyrażania swojej śmiałości, odwagi w wykonywaniu jakiejś czynności. Oznacza tyle samo, co ośmielać się.
Słowo to ma zawsze końcówkę -em w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jego pisownia jest zgodna z zasadą odmiany czasowników IV koniugacji (koniugacji typu e), do których należy. Zasada ta mówi, że wyrazy kończące swój temat na literę e zawsze muszą przyjmować końcówkę em w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Śmiem się nie zgodzić z twoim zdaniem. Uważam, że nie powinniśmy podejmować się tego zadania.
Nie śmiem cię prosić o taką przysługę! To naprawdę za wiele, dlatego jakoś sobie poradzę.
Nie śmiem twierdzić inaczej, to ty jesteś tutaj specjalistą. Chciałbym tylko poznać szczegóły.