Poprawna pisownia

spęd

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo spęd należy zapisywać przez ę. Pochodzi od czasownika spędzić. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, przed spółgłoskami zwartymi, takimi jak b, d, g, k, p, t, należy zapisywać samogłoskę ę.
Spęd to duże zgromadzenie ludzi, zbiegowisko. Może także oznaczać dużą grupę zwierząt, przyprowadzonych w jedno miejsce.

Przykłady poprawnej pisowni

Coroczny spęd owiec odbywał się wiosną i jesienią, stając się atrakcją turystyczną Podhala.
Nie idę na tę imprezę, to jest zwykły spęd ludzi, a ja nie znoszę takich tłumnych i gwarnych miejsc.
Jesienny spęd owiec, czyli redyk, ma w gwarze góralskiej kilka innych nazw, na przykład uosod.


Niepoprawna pisownia

spend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpęd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pęd

Niepoprawna pisownia