Poprawna pisownia

spęd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spend

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spent

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpęd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pęd

Niepoprawna pisownia