Niepoprawna pisownia

prestirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prestiż

Poprawna pisownia, znaczenie: etymologicznie słowo prestiż jest zapożyczone z języka francuskiego i pochodzi od słowa prestige. Synonimy: powaga, poważanie, estyma. Prestiż jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, w liczbie pojedynczej. Polski słownik ortograficzny nie wskazuje reguły pisowni słowa prestiż. Należy po prostu zapamiętać, że należy je pisać przez ż.
Określenie prestiż odzwierciedla szacunek, uznanie i poważanie innych osób. Odnosi się także do miejsc, obiektów i przedmiotów. Socjologicznie prestiż jest miarą stratyfikacji, opartą o takie czynniki, jak styl życia, dochody, wykształcenie i zawód. Prestiż ma konotacje pozytywne i kojarzony jest z dobrami luksusowymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy duży dom, drogi samochód, fajne ciuchy i gadżety są wystarczające, aby zyskać u ludzi prestiż i poważanie?
Wybrałam zawód prawnika, ponieważ dodał mi pewności siebie i wzrósł mój prestiż wśród przyjaciół i rodziny.
Pamiętaj, że zawód lekarza to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim służba ludziom, pasja i powołanie.


Niepoprawna pisownia

preztiż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prestisz

Niepoprawna pisownia