Poprawna pisownia

bylebyś

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bylebyś jest połączeniem partykuły byle z cząstką -byś. Owy twór w języku polskim jest spójnikiem do zadań specjalnych. Przy jego pomocy zostaje bowiem wprowadzone zdanie lub wyrażenie w konkretnym celu. W taki bowiem sposób zaznacza się, że określenie danej sytuacji, osoby czy rzeczy, które wystąpiło w zdaniu poprzedzającym (nadrzędnym) nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Natomiast istotny warunek do spełnienia przez konkretną, wskazaną osobę znajduje się w treści zdania albo wyrażenia podrzędnego, które jest po zastosowaniu tegoż spójnika.
Pisownia wyrazu bylebyś jest określona przez zasadę stosowaną do połączeń spójników z cząstkami -bym; -byś; -byśmy. W tym przypadku więc cząstkę -byś pisze się łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie obchodzi mnie, jaki wykonujesz zawód, bylebyś do domu przynosił pieniądze na życie.
Kup na targu jabłka, bylebyś tylko kupił je świeże i nie były robaczywe.
Mój dom zawsze będzie stał otworem dla Ciebie, bylebyś tylko mnie nigdy nie oszukał!


Niepoprawna pisownia

byle byś

Niepoprawna pisownia