Niepoprawna pisownia

następnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

następną

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie następną oznacza drugą lub kolejną rzecz, czy też taką, która pojawia się po poprzedniej, opisanej w wypowiedzi. Może być wykorzystywane także jako synonim dla słowa nową. Czasami odnosi się do następujących po sobie wydarzeń lub okresów.
Słowo następną pochodzi od następna. Zgodnie z zasadami języka polskiego rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego, zakończone na a, należy odmieniać, używając nosowych samogłosek na końcu: odpowiednio ą lub ę. W tym przypadku w bierniku występuje ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyszedłem po następną litrową colę, bo poprzednia już się prawie skończyła, a ja czekam na znajomych.
W następną sobotę pojedziemy do cioci Marysi, żeby złożyć jej życzenia z okazji urodzin.
Weź tę kanapkę, ja poczekam na następną, bo na razie nie jestem aż tak głodny, jak ty.


Niepoprawna pisownia

nastempnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nastempną

Niepoprawna pisownia