Poprawna pisownia

niedaleka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie daleka

Niepoprawna pisownia