Poprawna pisownia

buty

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to liczba mnoga od rzeczownika but, oznaczającego część ubrania, którą nosimy na stopach i która ma za zadanie te stopy chronić przed obrażeniami przy chodzeniu.
Pisownia powyższego wyrazu zawsze powinna uwzględniać samogłoskę u, co jest jednak niemożliwe do wytłumaczenia jakąkolwiek obowiązującą w polszczyźnie zasadą. Słowo but wywodzi się bowiem od łacińskiego wyrazu bott, oznaczającego but, trzewik. Niektórzy językoznawcy przychylają się do teorii, że współczesny zapis może mieć związek z występowaniem w językach słowiańskich wyrażenia uti, oznaczającego: zakładać, nakładać, ubierać. Aby ułatwić zapamiętanie pisowni omawianego wyrazu, można skojarzyć go z obuwiem, jednak obuwie uzasadnienie swojego zapisu znajduje w czasowniku obuwać.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie udało mi się kupić idealne buty na studniówkę – eleganckie i bardzo wygodne.
Muszę przestać wydawać pieniądze na buty, których ostatecznie nigdy nie założę.
Szczególnie zachwycające były buty młodej księżnej – wyszywane kryształkami pantofelki.


Niepoprawna pisownia

bóty

Niepoprawna pisownia