Niepoprawna pisownia

mojich

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

moich

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten pochodzi od zaimka dzierżawczego mój, odmienionego w bierniku liczby mnogiej. Oznacza on moją własność, coś należącego do osoby mówiącej.
Pisownia tego zwrotu może nastręczać nieco trudności, jednak należy pamiętać, że piszemy go zawsze przez i. Stanowi on wyjątek od obowiązującej w polszczyźnie zasady, która nakazuje zapis j po samogłoskach. Popełnienie błędu w pisowni może sugerować również artykulacja wyrazu. Jako że wymowa dwóch samogłosek obok siebie (w przypadku zwrotu moich jest to o oraz i) jest dla nas trudna, często ułatwiamy sobie artykulację poprzez rozdzielenie ich spółgłoską j, jednakże w zapisie nie ma dla niej miejsca.

Przykłady poprawnej pisowni

O nie, zapomniałam moich klapek basenowych, muszę kupić nowe.
Niestety żadna z moich babć już nie żyje.
Uważaj żebyś wychodząc nie wypuściła na klatkę schodową moich kotów.


Niepoprawna pisownia

moih

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mojih

Niepoprawna pisownia