Poprawna pisownia

różdżka

Poprawna pisownia, znaczenie: różdżką nazywano podłużny, wykonany z drewna przedmiot, służący w baśniach i legendach do rzucania czarów, obecnie jest to często rekwizyt iluzjonisty. Mówimy tak również na przedmiot wskazujący radiestecie ukryte źródło wody lub pokłady minerałów. Różdżka to także zdrobnienie od słowa rózga.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez ż, co uzasadnia reguła, nakazująca pisownię tej spółgłoski, gdy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na g. W tym przypadku zachodzi oboczność ź:g w słowach różdżkarózga. Błędy w zapisie wynikają z niewystarczająco starannej artykulacji, kiedy to trudne do wymówienia nieświadomie zamieniamy na prostsze cz.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech.
Magiczna różdżka oszusta miała wskazać, gdzie najlepiej będzie wybudować studnię.
Na urodziny moja siostra zażyczyła sobie czarodziejski kapelusz i różdżkę.


Niepoprawna pisownia

różczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rużczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rużdżka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rószczka

Niepoprawna pisownia