Poprawna pisownia

najbliżsi

Poprawna pisownia, znaczenie: współcześnie jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu jest pisownia z uwzględnieniem spółgłoski ż. Zostało to uzgodnione w 1936 roku, kiedy to w Polsce odbyła się reforma ortograficzna. Wcześniej zapis powyższego określenia wyglądał nieco inaczej, a to ze względu na jego etymologię. Termin ten wywodzi się bowiem z języka starocerkiewnosłowiańskiego, w którym to obecny był wyraz blizce. Po przejęciu go przez Polaków został on zmodyfikowany do terminu blizko.
Najbliżsi jest to przymiotnik bliski, odmieniony w stopniu najwyższym oraz w liczbie mnogiej. Wyrażeniem tym określamy bliską rodzinę, ludzi bezpośrednio z nami spokrewnionych, tych, z którymi jesteśmy połączeni więzami krwi lub uczuciami.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że wszyscy moi najbliżsi będą mogli być ze mną w tym ważnym dniu.
Na urodziny przyjechali wszyscy zaproszeni przeze mnie najbliżsi, z wyjątkiem mojej chrzestnej.
Jedynie najbliżsi przyjaciele i współpracownicy zmarłego uczestniczyli w jego pogrzebie.


Niepoprawna pisownia

najbliźsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najbliszsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj bliżsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najblisi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najblirzsi

Niepoprawna pisownia