Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknik aha zapisujemy zawsze łącznie i przez h (każdy inny zapis będzie w związku z tym niepoprawny). Jest on stosowany w sytuacjach, kiedy naszą intencją jest wyrażenie m.in. zgody na propozycję, zrozumienia lub potwierdzenia, ale także np. przypomnienia czy ironii. Warto zauważyć, że przez ch zapisujemy podobny wykrzyknik ach, który ma jednak inne znaczenie i mimo, że oba bywają mylone nie mogą być stosowane wymiennie – wykrzyknik ach stosujemy celem ujawnienia spontanicznej reakcji mówiącego. Co warte podkreślenia, o ile ach jest poprawne o tyle zapisanie acha przez ch stanowi błąd ortograficzny! Z ciekawostek warto na pewno wspomnieć o innym znaczeniu słowa aha, mianowicie w ogrodzie może ono oznaczać ukrytą granicę w postaci głębokiego rowu, kanału lub uskoku tarasowego na stoku.

Przykłady poprawnej pisowni

Aha, czyli po lekturze tej broszury będę znał odpowiedzi na wszystkie dzisiejsze pytania?
Ach, ale przecież byliśmy już na tej wystawie! Aha, może masz rację, jednak ja nie pamiętam jej zbyt dobrze więc podczas ponownej wizyty z pewnością nie będę się nudził.
Aha, znowu nie wyniosłeś śmieci, mimo, że tyle razy Cię o to prosiłam!


Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia