Poprawna pisownia

aha

Poprawna pisownia, znaczenie: wykrzyknik „aha” zapisujemy zawsze łącznie i przez „h” (każdy inny zapis będzie w związku z tym niepoprawny). Jest on stosowany w sytuacjach, kiedy naszą intencją jest wyrażenie m.in. zrozumienia lub potwierdzenia, ale także np. przypomnienia czy ironii. Warto zauważyć, że przez „ch” zapisujemy podobny wykrzyknik „ach”, który ma jednak inne znaczenie i mimo, że oba bywają mylone nie mogą być stosowane wymiennie – wykrzyknik „ach” stosujemy celem ujawnienia spontanicznej reakcji mówiącego.

Przykłady poprawnej pisowni

– Ach, ale przecież byliśmy już na tej wystawie.
Aha, może masz rację, jednak ja nie pamiętam jej zbyt dobrze więc podczas ponownej wizyty z pewnością nie będę się nudził.

Aha, znowu nie wyniosłeś śmieci, mimo, że tyle razy Cię o to prosiłam!
– Ach, daj już spokój, jak będę miał czas to wyniosę.


Niepoprawna pisownia

acha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a cha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a ha

Niepoprawna pisownia