Niepoprawna pisownia

drógi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugi

Poprawna pisownia, znaczenie: drugi to liczebnik porządkowy, odpowiadający liczbie dwa. Jest rodzaju męskiego i występuje w liczbie pojedynczej. Oznacza osobę lub przedmiot, będący w opozycji do pierwszego. Jest to także następujący po pierwszym element zbioru, składającego się z minimalnie dwóch części. Odnosi się do kawałków, na które można podzielić większą całość. Drugi to także wyraz podkreślający podobieństwo do kogoś albo czegoś. Słowo to porządkuje także dni miesiąca i używa się go do określenia konkretnego wśród nich.
Drugi poprawnie zapisujemy przez głoskę u. Można to wytłumaczyć za pomocą etymologii słowa. Według A. Bruecknera słowo drugi niegdyś miało takie samo znaczenie jak druch, druchna i drużba, co oznaczało przyjaciela. Wówczas zapisywano je przez u otwarte, co przełożyło się na dzisiejszą ortografię. W miarę upływu czasu słowo drugi zaczęło nabierać innego znaczenia i stało się liczebnikiem, który wyparł określenie wtóry.

Przykłady poprawnej pisowni

Miałem najlepszy wynik końcowy z egzaminów na studiach, a on był drugi, więc obaj otrzymaliśmy pochwałę.
Dzisiaj się na to nabrałem, ale drugi raz już ci się nie uda zrobić tego nieprzyjemnego żartu.
Jeśli masz chęć, to weź tamten drugi kontroler, to zagramy razem w jakąś ciekawą grę na konsoli.