Poprawna pisownia

nienarodzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie narodzony

Niepoprawna pisownia