Poprawna pisownia

nienarodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to imiesłów przymiotnikowy, oznaczający osobę lub zwierzę, które jeszcze się nie narodziło lub nigdy się nie narodzi.
W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że partykuła nie powinna być zawsze zapisywana łącznie jako wykładnik zaprzeczenia w połączeniu z imiesłowami przymiotnikowymi. Stąd jedyną poprawną formą zapisu omawianego wyrazu jest pisownia razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Zabieg na jego nienarodzonym synu był dla niego ogromnie stresujący.
Dziś miałam swoje pierwsze badanie USG i pierwszy raz zobaczyłam moje nienarodzone dziecko.
Mój nienarodzony syn na pewno będzie miał niezły charakterek – już teraz cały czas mnie kopie.


Niepoprawna pisownia

nie narodzony

Niepoprawna pisownia