Poprawna pisownia

doczekać

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawna forma tego czasownika to doczekać. Wynika ona z faktu, że jest on dokonaną formą czasownika czekać. Czasowniki dokonane zawsze piszemy łącznie z ich przedrostkami.
Doczekać oznacza, że możemy dotrzeć do konkretnego momentu w czasie, który jest przez nas upatrzony. Często używane w kontekście niecierpliwości.

Przykłady poprawnej pisowni

Janek nie mógł się doczekać końca szkoły, ponieważ zaplanował wakacyjny wyjazd w góry.
Klaudia nie mogła się już doczekać nowej sukienki, która zamówiła sobie przez Internet.
Wiedział, że podwyżki będzie mógł doczekać się dopiero na początku nowego roku.


Niepoprawna pisownia

do czekać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doczekadź

Niepoprawna pisownia