Niepoprawna pisownia

jakich kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakichkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten pochodzi bezpośrednio od zaimka jakikolwiek. Jest to jego forma odmieniona w liczbie mnogiej oraz przez dwa przypadki: dopełniacz oraz miejscownik. W zdaniu pełni on funkcję zaimka nieokreślonego oraz zaimka względnego. W pierwszym przypadku używamy go, by powiedzieć o dowolności w kolejności wyboru lub by przekazać, że dana decyzja jest nam obojętna. Inaczej: byle jaki, pierwszy lepszy, pierwszy z brzegu, którykolwiek. Możemy go również zastosować, by zakomunikować o marnej jakości lub wartości czegoś. Jako zaimek względny zwrot jakikolwiek służy do przekazania, że dany stan rzeczy lub jakaś cecha (kogoś bądź danego przedmiotu) nie ma wpływu na to, o czym jest mowa w wypowiedzeniu nadrzędnym.
Powyższe wyrażenie należy zawsze zapisywać łącznie. Warto również zapamiętać, że wszystkie inne wyrazy, które łącza się z cząstką -kolwiek (kiedykolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek) również zapisuje się razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Prawnicy nie zgodzili się na wypłatę przez ich klientów jakichkolwiek kwot w ramach zadośćuczynienia.
Jakichkolwiek przeprosin by nie planował, nie miałam zamiaru mu wybaczyć.
Strajkujący pracownicy na razie nie są chętni do jakichkolwiek negocjacji swoich postulatów.