Poprawna pisownia

nienawidzić

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik ten oznacza czuć nienawiść do jakiejś osoby, przedmiotu czy stanu, być do kogoś lub do czegoś bardzo negatywnie nastawionym, mieć silną niechęć, awersję w stosunku do kogoś lub czegoś. Po dodaniu zaimka zwrotnego się otrzymujemy wyrażenie nienawidzić się, które oznacza: czuć wzajemną nienawiść w stosunku do siebie.
Jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu jest nienawidzić. Błędy w wymowie i w pisowni najczęściej wynikają z błędnego skojarzenia z czasownikiem widzieć. Aby jednak ułatwić sobie zapamiętanie, jak należy odmieniać opisywane sformułowanie, warto odmienić te czasownik przez osoby. Wówczas w trzeciej osobie liczby pojedynczej pojawia się forma nienawidził, a nie ewidentnie źle brzmiące nienawidział.
Aby uniknąć pomyłek, warto również zwrócić uwagę na odmianę dokonanej formy tego czasownika, czyli znienawidzić. O ile w formie podstawowej w połączeniu z nią używamy dopełniacza (np. nienawidzę klusek śląskich), to w formie dokonanej już powinien to być biernik (np. znienawidziłem kluski śląskie).

Przykłady poprawnej pisowni

Możemy ugotować co chcesz, byle nie spaghetti. Nienawidzę makaronu.
Nienawidzę jak tak się zachowujesz! Czy możesz mi po prostu powiedzieć o co Ci chodzi?
Nienawidzę tłumaczyć się z każdego wyjścia z domu.


Niepoprawna pisownia

nienawidzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzieć

Niepoprawna pisownia