Niepoprawna pisownia

nie potwierdzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepotwierdzona

Poprawna pisownia