Poprawna pisownia

harmider

Poprawna pisownia, znaczenie: harmider to rzeczownik, którym określamy gwar o dużym nasileniu, zgiełk, hałas, zamieszanie, chaos.
Etymologia opisywanego słowa nie jest jednoznacznie ustalona. Część językoznawców opowiada się za wersją, jakoby korzeni tego wyrazu można było poszukiwać aż w Persji, gdzie czasownik ɣarmīdan oznaczał kłócić się, sprzeczać, gniewać. Inna teoria mówi, że określenie to zostało zapożyczone z języków typowo bałkańskich, w których w XVII wieku terminem harami określano rozbójnika, zaś wyrazem dere – dół, wąwóz. Nasz współczesny harmider miałby stanowić połączenie tych dwóch terminów. Pomimo tego, że etymologia omawianego słowa nie jest jasna, to nie ulega wątpliwości, że należy je zawsze zapisywać przez h – jak większość wyrazów obcego pochodzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Panujący wokół harmider nie pozwolił mi na dokładne zrozumienie słów przyjaciółki.
Czy możesz to powtórzyć? Nic nie słyszę, straszny tutaj harmider.
Harmider panujący na korytarzach szkoły podczas długiej przerwy przyprawiał nauczycieli o ból głowy.


Niepoprawna pisownia

charmider

Niepoprawna pisownia