Poprawna pisownia

pomarzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pomażyć

Niepoprawna pisownia