Poprawna pisownia

nie znoszę

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrotu nie znoszę używamy, kiedy chcemy wyrazić swoją głęboką niechęć względem czyjegoś zachowania albo danej sytuacji. Oznacza, że podmiot mówiący czegoś nie cierpi.
Wyrażenie nie znoszę powinno być pisane oddzielnie. Jest to efektem tego, iż znoszę to czasownik, który został zaprzeczony za pomocą partykuły nie. W polszczyźnie wszystkie czasowniki piszemy oddzielnie od nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, czy wiesz, ale nie znoszę takiego traktowania. Zacznij odnosić się do mnie z szacunkiem.
Nie znoszę tej nowej koleżanki z pracy. Ciągle patrzy na wszystkich z góry i plotkuje przez telefon.
Nie znoszę tych perfum, są takie mocne i odurzające. Jeśli ci się podobają, możesz je zatrzymać.


Niepoprawna pisownia

nieznoszę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie znosze

Niepoprawna pisownia