Poprawna pisownia

nie znoszę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznoszę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie znosze

Niepoprawna pisownia