Niepoprawna pisownia

zciągnij

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściągnij

Poprawna pisownia, znaczenie: ściągnij jest czasownikiem w trybie rozkazującym. Pochodzi od słowa ściągnąć, które może przybierać cały szereg znaczeń, między innymi:
1. przepisać zadanie od kolegi podczas sprawdzianu
2. zmusić daną osobę do spłaty długu
3. pobrać materiały z Internetu
4. wydobyć ciecz z jakiegoś miejsca, zmniejszyć jej ilość w pierwotnym miejscu
5. zdjąć ubranie z siebie lub z innej osoby
6. związać mocno sznurek lub pasek, np. zamykając coś dzięki temu
7. opuścić dany przedmiot na dół
8. sprowadzić większą grupę ludzi lub zwabić zwierzęta w dane miejsce
9. w przypadku osób lub zwierząt może też oznaczać ich powolne lub spóźnione przybycie do danego miejsca
Ściągnij należy zawsze zapisywać przez literę ś. Wynika to z faktu, że przed miękką głoską ć lub ci stawiamy zawsze miękkie ś.

Przykłady poprawnej pisowni

Ściągnij mocno ten worek sznurkiem, żeby nic nie wysypało się z niego podczas transportu.
Ściągnij tutaj wszystkich, którzy mogą pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu, bo sami nie damy rady.
Jeśli możesz, ściągnij z szafy tamto duże, ciężkie pudło i postaw je nieopodal kominka.


Niepoprawna pisownia

z ciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ściongnij

Niepoprawna pisownia