W większości przypadków poprawną formą zapisu będzie pisownia łączna – niedobre, jednak z uwagi na to, że w nielicznych sytuacjach również i pisownia rozdzielna, czyli nie dobre może być tą właściwą poniżej przygotowaliśmy omówienie obu sytuacji wraz z przykładami, zachęcamy do lektury i zadawania ewentualnych pytań w komentarzach.

Poprawna pisownia

nie dobre

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkiem kiedy stosujemy zapis rozłączny jest sytuacja, kiedy partykuła ta jest zaprzeczeniem i wprowadza zdanie przeciwstawne, a także wówczas, kiedy pojawia się między identycznymi formami, tworząc uogólnienie. Warto zatem zapamiętać, że pisownia powyższego zwrotu zależy od kontekstu zdania.


Poprawna pisownia

niedobre

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w rodzaju nijakim przymiotnik niedobry, oznaczający coś pozbawionego dobroci, przynoszącego szkodę, coś, co jest wbrew zasadom, kanonom czy wartościom. Mówimy tak również na coś, co nie jest odpowiednie nie pasuje, nie rokuje, czy też na kogoś nieposiadającego optymizmu oraz staranności. Określając tym przymiotnikiem potrawę, sugerujemy, że jest niesmaczna lub bez smaku.
W większości przypadków wyraz ten zapisujemy łącznie, w myśl zasady, mówiącej, że partykułę nie zapisujemy razem z przymiotnikami w stopniu równym.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, to danie jest naprawdę niedobre, czy mogę już go nie jeść?
Obiad, który przygotowaliście, był nie dobry, a wręcz wyśmienity.
Nie możesz być takim niedobrym i niesympatycznym kolegą, bo nikt nie będzie Cię lubił.
Spodziewałem się po nim dobrego występu a był nie dobry, a znakomity!