Poprawna pisownia

nakłuwanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakłówanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na kłuwanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakuwanie

Niepoprawna pisownia