Niepoprawna pisownia

samo zatrudnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

samozatrudnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: samozatrudnienie dotyczy osoby fizycznej działającej, jako przedsiębiorca, która podejmuje własną działalność gospodarczą i pracuje na własną odpowiedzialność, rachunek i ryzyko. Samozatrudnieni muszą zarejestrować się w ewidencji przedsiębiorców i odprowadzać składki ZUS oraz podatek dochodowy. Coraz częściej w Polsce pracodawcy rekrutując pracowników proponują im pracę w formie samozatrudnienia.
Samozatrudnienie jest to rzeczownik rodzaju nijakiego. Powstał z połączenia dwóch słów przedrostka samo i zatrudnienie. W słowniku języku polskiego nie występuje słowo samo oddzielnie, tylko jako połączenie z innymi pospolitymi wyrazami, np. samojezdny, samodzielny. Zgodnie z zasadami ortografii wszystkie przedrostki w połączeniu z innymi słowami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy samozatrudnienie i przejście na własną działalność gospodarczą jest bardziej opłacalne od umowy o pracę?
Dostałem fantastyczną ofertę pracy, jest tylko jeden problem związany z koniecznością samozatrudnienia.
Czy zechce pani podjąć współpracę z naszą firmą dekoratorską, w ramach samozatrudnienia?


Niepoprawna pisownia

samo-zatrudnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samozatródnienie

Niepoprawna pisownia