Niepoprawna pisownia

chojny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: przez ch zapisujemy nazwę łódzkiej dzielnicy – Chojny (zawsze wielką literą). Dawniej była to podmiejska wioska, która do Łodzi została przyłączona w 1906 roku.


Poprawna pisownia

hojny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy zawsze zapisywać przez h. Wywodzi się on z języka czeskiego (prawdopodobnie jak znaczna większość terminów zapisywanych właśnie przez h). W języku tym hojny oznacza coś licznego, obfitego, bogatego. Zgodnie z zasadą, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem, jedyną poprawną wersją zapisu powyższego określenia jest pisownia przez h.
Hojny oznacza kogoś, kto nie jest skąpy, chętnie i szczodrze obdarowującego innych, ale także rzecz, której udziela się chętnie i obficie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięki Waszym hojnym darom wiele osób spędzi święta przy suto zastawionym stole.
Obiecał sobie, że jeżeli tylko jego córka wyzdrowieje, szpital otrzyma od niego hojny datek.
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia, zarząd firmy zdecydował się na hojny gest w postaci podwyżek dla wszystkich pracowników.