Niepoprawna pisownia

zapobiedz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapobiec

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zapobiec powinien być pisany przez c na końcu. Jest to uwarunkowane tym, iż pochodzi od zapobiegać i oznacza dokonaną czynność. Wyrazy w formie dokonanej często kończą się w języku polskim na c lub ć.
Zapobiec oznacza nie dopuścić do czegoś, nie pozwolić, by coś się wydarzyło. Może oznaczać postępowanie, które ma na celu zachowanie czegoś w jak najlepszym stanie, zabezpieczenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wielu bohaterów filmowych stara się zapobiec nadchodzącym katastrofom i odnosi sukces.
Postaraj się zapobiec kłótniom pomiędzy dziećmi, bo mogą szybko przerodzić się w bójkę.
Jeśli nie mogłeś temu zapobiec, rozumiem i nic się nie stało, ale następnym razem musisz bardziej uważać.


Niepoprawna pisownia

za pobiec

Niepoprawna pisownia