Niepoprawna pisownia

rzreć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żreć

Poprawna pisownia, znaczenie: tym czasownikiem przechodnim niedokonanym możemy w języku polskim określić wiele czynności. Po pierwsze, powiemy tak o jedzącym zwierzęciu, ale również (nieco obraźliwie) o człowieku, który je bardzo niechlujnie, chciwie oraz łapczywie. Terminem tym możemy także nazwać przeżeranie, niszczenie jakiejś powierzchni czy rzeczy przez rdzę albo inną substancję chemiczną (silny kwas, zasadę). Żreć niekiedy to również powodować pieczenie, ale możemy także powiedzieć tak w przenośni o uczuciu lub doznaniu, które uporczywie nas męczy, opanowuje i nie daje nam wytchnienia. Po połączeniu tego zwrotu z zaimkiem zwrotnym się otrzymamy czasownik zwrotny niedokonany. Używamy go, by nazwać kąsanie, gryzienie się nawzajem, ale także, w przenośni, określamy nim długotrwałe kłócenie się, dokuczanie sobie wzajemnie, życie w niezgodzie.
Termin żreć wywodzi się z języka prasłowiańskiego, w którym występowało określenie żerti, oznaczające pożerać. Zgodnie z zasadą, która nakazuje zgodną z zapisem historycznym pisownię wyrażeń rodzimych, powyższy zwrot należy zawsze pisać przez ż.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety, nie ma szans, żeby ten samochód przestała żreć rdza.
Gdyby przestał tyle żreć, może wreszcie zrzuciłby kilka kilogramów.
Jeśli nie przestaniesz się żreć ze swoją siostrą, oboje będziecie mieć szlaban na wychodzenie z domu.