Niepoprawna pisownia

Gsześ

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Grześ

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie od imienia męskiego Grzegorz.


Niepoprawna pisownia

Grzeź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gżeś

Niepoprawna pisownia