Niepoprawna pisownia

włonczyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włączyć

Poprawna pisownia, znaczenie: czasownik włączyć oznacza uruchomienie jakiegoś procesu, mechanizmu, urządzenia czy mediów takich jak prąd, gaz lub woda. Oznacza także odbiór audycji radiowej, telewizyjnej albo internetowej.
Włączyć odnosi się do łączenia jakiegoś fragmentu z większą całością.
Można użyć tego słowa w kontekście wydarzenia, do którego zaprasza się kolejnych uczestników. To synonim dla takiego określenia jak np. Wciągnąć do zabawy.
Słowo włączyć należy zapisywać przez literę ą. Zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, samogłoskę ą trzeba zapisywać w wyrazach rodzimych i zapożyczeniach z języków obcych wtedy, kiedy występuje ona przed spółgłoskami zwarto-wybuchowymi, takimi jak: b, cz, d, dz, p, t. W wyrazie włączyć samogłoska ą występuje przed zwarto-wybuchowym cz, stąd jego poprawny zapis.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chciał włączyć telewizji ani radia, bo obawiał się, że usłyszy wiadomości, które sterowane są przez rząd.
Miał zamiar włączyć bajkę swojemu dziecku, aby mieć trochę czasu na posprzątanie mieszkania.
Jolka chciała włączyć grę na komputerze, ale rozmyśliła się i najpierw poszła pobiegać w parku.


Niepoprawna pisownia

włanczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włączydź

Niepoprawna pisownia