Niepoprawna pisownia

jenzyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

język

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo język posiada wiele znaczeń, wśród których można wyróżnić przede wszystkim:

  • mięsień, umiejscowiony w ustach lub pysku, który pozwala na wydawanie dźwięków, w tym mowę, pomaga w spożywaniu posiłków i jest narządem smaku;
  • zbiór słów, zasad gramatycznych i interpunkcyjnych, które służą do porozumiewania się i są takie same dla danej grupy ludności;
  • specjalistyczne języki, pozwalające na przekazywanie cyfrowych informacji w formie zakodowanej;
  • część buta, która osłania stopę od góry i znajduje się pod sznurówką.

Wyraz język powinien być zapisywany przez ę, co wynika z tego, że znajduje się ono przez szczelinową spółgłoską z. W polszczyźnie w takich zestawieniach zawsze musi znaleźć się ę, a nie en.

Przykłady poprawnej pisowni

Język rosyjski nigdy nie był jej ulubionym, ale skoro musiała się go uczyć w szkole, to starała się o dobre oceny.
Język kota jest jak tarka, co umożliwia mu spożywanie pokarmów w bardzo charakterystyczny sposób.
Nie lubię tych butów, ponieważ język zawsze mi się w nich zsuwa albo gdzieś przekręca.