Kąt i konto są to dwa rzeczowniki o zupełnie odmiennym znaczeniu. Słowo kąt jest rodzaju męskorzeczowego, pochodzi z języka starosłowiańskiego i oznacza:
– miejsce pomiędzy dwoma płaszczyznami, narożnik, róg – kąt pokoju,
– w matematyce jest to przestrzeń zawarta pomiędzy dwiema półprostymi wychodzącymi z tego samego punktu, kąt prosty, kąt rozwarty,
– odnosi się do punktu widzenia, kątem oka,
– miejsce ustronne, zakamarek,
– w mowie potocznej oznacza mieszkanie, schronienie, własny kąt.
Konto jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego i najczęściej oznacza rachunek w banku. Innym znaczeniem słowa jest adres i skrzynka poczty elektronicznej, rachunek księgowy oraz przypisana danemu użytkownikowi część zasobów serwera.
Konto w odmianie przez przypadki, w miejscowniku w liczbie pojedynczej odpowiadając na pytanie o czym? Przybiera formę – o koncie.
Natomiast słowo kąt w liczbie pojedynczej w miejscowniku (o czym?) i wołaczu (o!) przybiera formę kącie. Dlatego obydwie formy słowa – koncie i kącie są prawidłowe.

Poprawna pisownia

koncie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa konto.

Poprawna pisownia

kącie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa kąt.


Przykłady poprawnej pisowni

Na koncie użytkownika administrator strony włączył autoukrywanie paska zadań i wiele osób korzystających z tego portalu nie mogło poradzić sobie z tym problemem.
Po śmierci mojej babci okazało się, że na swoim koncie bankowym zgromadziła całkiem niezłą sumę pieniędzy.
Za karę, że pobiłeś młodszego od siebie chłopca będziesz klęczał w kącie z podniesionymi rękami do góry przez pół godziny.