Niepoprawna pisownia

co kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cokolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: cokolwiek to zaimek nieokreślony odnoszący się do jakiegoś przedmiotu, który jednak jest bliżej niesprecyzowany – jakikolwiek bądź dowolny. Inne znaczenia tego słowa to obojętnie który, byle co, wszystko jedno co, niezależnie od okoliczności, minimalnie oraz odrobinę. Poprawną formą zapisu jest wyłącznie pisownia razem. Wynika ona z zasady ortograficznej, która właśnie w taki sposób każe zapisywać wszystkie wyrazy, które kończą się na -kolwiek (ale też te kończące się na -naście, -set, -dziesiąt, -krotny). Przykładowe synonimy cokolwiek to: co bądź, coś i co popadnie. Popularnym, wartym odnotowania związkiem frazeologicznym z tym słowem jest: cokolwiek powiesz po łacinie, brzmi mądrze.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam pomysłu co dziś zjeść, zamów mi cokolwiek, albo to samo Ty zamawiasz.
Cokolwiek właśnie przebiegło nam drogę możemy mówić o wielkim szczęściu, że w to nie uderzyliśmy.
Jesteśmy świetnie przygotowani do tej misji, cokolwiek się wydarzy na pewno podołamy.


Niepoprawna pisownia

co kol wiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cokol wiek

Niepoprawna pisownia