Niepoprawna pisownia

chwilii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwili

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest chwili, przez jedno -i. Wyrazy kończące się na -a i będące rodzaju żeńskiego, odmienia się według wzorca:
1. mianownik (kto? co?), -a, chwila
2. dopełniacz (kogo? czego?), -i, chwili
3. celownik (komu? czemu?), -i, chwili
4. biernik (kogo? co?), -ę, chwilę
5. narzędnik ((z) kim? (z) czym?), -ą, chwilą
6. miejscownik (o kim? o czym?), -i, chwili
7. wołacz (o!), -a lub -o, chwila! lub chwilo!
Chwila to bardzo krótki czas, albo jakiś punkt w czasie. Inaczej moment, mgnienie oka.

Przykłady poprawnej pisowni

Potrzebował chwili spokoju, aby zastanowić się nad dalszym postępowaniem i planami.
Był poirytowany, kiedy nie miał ani chwili spokoju, bo dzieci wciąż ganiały się po domu i piszczały.
Nie mógł przyjść w tej chwili, bo szef poprosił go do swojego gabinetu, aby ustalić zadania dla całego zespołu.


Niepoprawna pisownia

chfili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hwili

Niepoprawna pisownia