Poprawna pisownia

nie myślą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemyślą

Niepoprawna pisownia