Poprawna pisownia

co najmniej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie co najmniej należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie zaimkowe, które składa się z wyrazów co (zaimka, który funkcjonuje także jako partykuła) oraz najmniej (przysłówka). Zgodnie z zasadami pisowni wyrażeń zaimkowych, występujące w nich zaimki umieszczamy oddzielnie od słów, które tworzą z nimi to wyrażenie.
Co najmniej służy często do podkreślenia, ile egzemplarzy danej rzeczy jest potrzebne, albo ile razy coś się zdarzyło. Może oznaczać tyle lub więcej, minimalnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Co najmniej dwa razy w ciągu ostatniego tygodnia widziałem w naszej okolicy tego podejrzanego człowieka.
Barbara była co najmniej pięć razy na tym filmie w kinie, ale i tak chciała go obejrzeć w telewizji.
Igor kupił sobie ostatnio co najmniej trzy pary butów, bo ciągle widzę go w nowym modelu.


Niepoprawna pisownia

conajmniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conaj mniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co najmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

conajmiej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co naj miej

Niepoprawna pisownia