Niepoprawna pisownia

obje

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „objeść”.


Poprawna pisownia

obie

Poprawna pisownia, znaczenie: obydwa; jeden i drugi.