Niepoprawna pisownia

zagwostka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagwozdka

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten oznacza pewną niewielką trudność, komplikację przeszkodę, problem, który musimy rozwiązać. Zazwyczaj określamy nim niewielkie kłopoty, które nie utrudniają znacznie naszego życia.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest zagwozdka. Wynika to z pochodzenia historycznego tego wyrazu – wywodzi się on z języka rosyjskiego. Występuje w nim sformułowanie zagwożdżenie, czyli inaczej: zabić, zatkać lub też zaklinować lufę armaty. Niekiedy używa się go również w przenośni jako określenie zagmatwanej sprawy. Warto zwrócić uwagę, że błędy w zapisie tego słowa mogą wynikać z jego wymowy, w której wyraźnie słychać spółgłoskę s.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozwiązując krzyżówkę w gazecie, miałem zagwozdkę – nie mogłem odgadnąć aż trzech haseł.
Jej zachowanie jest dla mnie prawdziwą zagwozdką, zupełnie nie wiem, jak je rozumieć.
Jeśli tylko mam w życiu jakąś poważną zagwozdkę, to udaję się po poradę do mojej mamy.


Niepoprawna pisownia

zagwosdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zagwoztka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakwozdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakwostka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za gwostka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za gwozdka

Niepoprawna pisownia