Poprawna pisownia

zrobiłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zrobiłbym jest formą czasownika zrobić. Zrobić w języku polskim definiuje wykonanie jakiejś czynności lub określonego zadania.
Zrobiłbym jest czasownikiem osobowym w trybie przypuszczającym. Występuje w 1 osobie liczby pojedynczej – ja zrobiłbym. Reguła ortograficzna podaje, że cząstkę –by piszemy łącznie z czasownikami będącymi w formie osobowej.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrobiłbym dla niej wszystko, nawet bym się zabił, gdyby tylko od tego miało zależeć jej szczęście.
Zrobiłbym te naleśniki, ale nie mam mleka ani mąki.
Gdybym tylko potrafił, zrobiłbym to zadanie z matematyki Inie dostałbym oceny niedostatecznej.


Niepoprawna pisownia

zrobił bym

Niepoprawna pisownia